ЕфПиСи ЕООД

ЕфПиСи ЕООД

BCLeasing

ЕфПиСи ЕООД е регистрирано през месец юли 2000 г. като БЦ Лизинг ЕООД. Дейността си дружеството извършва по схемата и принципите на австрийското лизингово дружество BA CA Leasing GmbH Wien.

Мисията на дружеството е да допринесе за икономическото развитие на страната чрез предоставяне на възможността за закупуване на машини, технологично оборудване и превозни средства чрез лизинг, предоставяне на консултантски услуги за бизнеса и управление на проекти.

ЕфПиСи ЕООД е създадено като продължение и по-нататъшно развитие на дейността, свързана с реализацията на проекта "Машинен лизинг" от страна на Бизнес Център за подпомагане на малки и средни предприятия Русе (БЦП МСП Русе), който проект бе финансиран от Федералното Канцлерство на Република Австрия чрез Министерството на външните работи на Република Австрия.

ЕфПиСи ЕООД е основан от БЦП МСП Русе, като БЦП МСП Русе е единствен съдружник в него и единствен негов собственик.

От месец октомври 2002 година БЦП МСП възлага на ЕфПиСи ЕООД обслужването и на част от фондовете по проект "Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването".

На 19.05.2015 БЦ Лизинг Русе ЕООД бе пререгистрирано като ЕфПиСи ЕООД.