ЕфПиСи ЕООД

ЕфПиСи ЕООД

BCLeasing

Дейността си ЕфПиСи ЕООД финансира от собствен капитал. Този капитал е създаден въз основа на споразумение между Федералното Канцлерство на Република Австрия и БЦП МСП Русе чрез прехвърляне на средствата от фонд "Машинен лизинг" и на част от средствата от фонд "Лизинг за фирми по програма "Бизнес инкубатор 2" както и на средствата от фонд "Кредити за фирми по програма "Бизнес Инкубатор 2", създадени и предоставени на БЦП МСП Русе от Федералното Канцлерство на Република Австрия за реализиране на двете програми "Машинен лизинг" и "Бизнес Инкубатор 2". В настоящия етап ЕфПиСи ЕООД не работи с привлечени средства.