ЕфПиСи ЕООД

ЕфПиСи ЕООД

BCLeasing

Проект CODE - Откриване на процедура за определяне на изпълнител с публична покана

1. Име на бенефициента и код на проекта:

Бенефициент: ЕфПиСи ЕООД
код на проекта: 217-1-414

2. Описание на предмета на поръчката:

Избор на изпълнител за извършване на обучение по 3D анимация, дигитализация и основи на графичен дизайн

3. Срока за подаване на офертите:

До 17:00 ч. на 31.07.2020 г. на адрес: гр. Русе, ул. Кресна 14 - ЕфПиСи ЕООД

Документация - в прикачения файл

Работим заедно срещу младежката безработица

Официалното стартиране на Списанието за Младежка Заетост е обявено на Международния ден на приятелство. 200 институции от 26 European страни изпълняващи проекти, финансирани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, обединени за да споделят резултатите от техните инициативи за борбата с младежката безработица в Европа.

Прочети повече

Прочети още новини