ЕфПиСи ЕООД

ЕфПиСи ЕООД

BCLeasing

ЕфПиСи ЕООД приема предложения от производители и доставчици на машини, технологично оборудване и транспортни средства, които биха искали чрез нас да привлекат нови клиенти и да увеличат обема на своите доставки.

Ние се обръщаме към тези ваши клиенти, които биха искали да купят техника, произведена или доставена от вас, но не им достигат или не желаят да затворят финансови средства за такава покупка. Ние можем да се включим и да финансираме съответната сделка.

Ако имате такива клиенти ви молим да кликнете върху маркираната дума "предложения", да заредите наш файл, да го отворите, да попълните предлаганата от нас таблица и да я изпратите на адрес fpc@abv.bg. В колонката "Коментар/допълнителни условия" ви предлагаме да нанесете адреса на вашия клиент, за да се обърнем към него.

Ще ви бъдем дълбоко благодарни, ако и вие, от ваша страна, насочите вашия клиент към нас. Убедени сме, че по този начин ползата от една такава съвместна сделка ще е обща.